หาโรงเรียนให้ลูก พื้นที่โฆษณา

“หาโรงเรียนให้ลูก อย่างไรก็เจอ”

ศูนย์รวมข้อมูลโรงเรียน เนอร์สเซอรี่ อนุบาล ประถม เด็กพิเศษ, สาธิต, นานาชาติ, เสริมทักษะ, กวดวิชา และข่าวสารด้านการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

For Advertisers

Discount Rate

ตำแหน่งและขนาดแบนเนอร์

Ads Position Ads Position Ads Position Ads Position Ads Position Ads Position Ads Position
ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ขนาด รูปแบบ หน้าที่แสดงโฆษณา ราคา/เดือน Promotion
ราคา/เดือน
A1 Head Banner 468x60 Fixed มากกว่า 40,000 หน้า 12,000.-(fixed banner)
6,000.-(2 slots)
9,000.-(fixed banner)
4,500.-(2 slots)
B1 Section Slide 490X250 Rotate แต่ละ section มากกว่า 120 หน้า 12,000.-(fixed banner)
6,000.-(3 slots)
9,000.-(fixed banner)
3,000.-(3 slots)
B2 Pack Slide 490X250 Rotate มากกว่า 400 หน้า 9,000.-(fixed banner)
3,000.-(3 slots
9,000.-(fixed banner)
3,000.-(3 slots)
B3 Search Slide 490X250 Rotate มากกว่า 40,000 หน้า 15,000.-(fixed banner)
5,000.-(3 slots
11,250.-(fixed banner)
3,750.-(3 slots)
C1 Section Board Banner 728x90 Fixed แต่ละ section มากกว่า 120 หน้า 4,000.- 3,000.-
C2 Pack Board Banner 728x90 Fixed มากกว่า 400 หน้า 4,000.- 3,000.-
C3 Search Board Banner 728x90 Fixed มากกว่า 40,000 หน้า 10,000.- 7,500.-
D Highlight Banner 200x200 Fixed มากกว่า 40,000 หน้า 8,000.- 6,000.-
E Half Banner 234x60 Fixed หน้าแรก 2,000.- 1,500.-
F Advertorial icon & Text Fixed มากกว่า 40,000 หน้า 3,000.- 2,250.-
G1 Section Square 300x250 Fixed แต่ละ section มากกว่า 120 หน้า 8,000.- 6,000.-
G2 Pack Square 300x250 Fixed มากกว่า 400 หน้า 8,000.- 6,000.-
G3 Search Square 300x250 Fixed มากกว่า 40,000 หน้า 12,000.- 9,000.-
* แบนเนอร์ทุกขนาด มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 100kb เท่านั้น
Contact Button