เลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัย IQ-EQ เป็นเลิศ

                    เปิดรับสมัครพ่อแม่หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีบุตรหลานอายุแรกเกิด 3 ขวบ เข้าร่วมอบรม
“เลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัย IQ-EQ เป็นเลิศ” เปิดอบรม 3 รอบ วันที่ 10,11 และ 12 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด

ตารางการอบรม


09.00 – 10.00 : พัฒนาการเด็กและความเสี่ยงที่ต้องระวัง
10.00 – 12.00 : ของเล่นของใช้อันตราย 12 ชนิด !
12.00 – 13.00 : พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 : ฝึกเล่านิทานบ่มเพาะนิสัยความปลอดภัยให้ลูกรัก
14.00 – 15.00 : เสิรมพัฒนาการลูกน้อย 3 ขวบ ปีแรกไม่ใช่เรื่องยาก     

               “โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
(ป้ากุล) และทีมงาน CSIP”

ด่วน ! รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
สอบถามเพิ่มเติม 02-644-9080, 081-408-2590 (งามตา) 
, 081-701-0411 (กรวิการ์), 084-677-0594 (นุจนา)  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------