อพวช. จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2555 ชวนน้องๆ เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน

   กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอาณาจักรแห่งความสนุก ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

พร้อมชวนน้องๆ เยาวชนไทยและทุกครอบครัวเที่ยวงานวันเด็ก สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพลิดเพลินกับการสัมผัสประสบการณ์จริง และฝึก

สมองต่อยอดความคิดจินตนาการผ่านเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 100 กิจกรรม

   12 — 14 มกราคม 2555 ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ในงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนโยธี

และถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. ภายใต้แนวคิด ‘Science Carnival’ โดยเนรมิตสวนสนุกวิทยาศาสตร์เต็มพื้นที่ถนนโยธี ให้น้องๆ ได้

ตื่นตากับไฮไลท์เด็ดๆ อาทิ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองประดิษฐ์ แล้วนำกลับบ้าน เอเลี่ยนสปีชีส์...สิ่ง

มีชีวิตต่างถิ่นที่มากับน้ำ นับเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ท้าทายให้นักวิทย์รุ่นจิ๋วได้ศึกษา พร้อมเรียนรู้เรื่องขยะ ปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ที่เกิดขึ้น

หลังน้ำลด โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงโรคภัย ที่มากับขยะ สนุกกับการคัดแยกประเภทขยะ และตระหนักถึงคุณค่าของขยะแต่ละประเภท หลังจาก

น้องๆ ได้สนุกกับการคัดแยกขยะแล้ว สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้

  14 มกราคม 2555 เปิดบ้าน อพวช. ต้อนรับปีมังกรในงาน “วันเด็กแห่งชาติ โดย อพวช.” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า

ปทุมธานี เวลา 9.30-17.00 น. และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สามย่าน เวลา 10.30 — 19.30 น.

   สะดวกที่ไหน! ไปสนุกที่นั่น! สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม

เติม หรือโรงเรียนสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมงาน กรุณาสอบถามได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2108

และ 2109”