บอร์ด วชช.ไม่สนร่าง พ.ร.บ.วชช.ของสมาคมฯ เดินหน้าเสนอร่างฯ เดิมอีกครั้ง

มติบอร์ด วชช.เดินหน้าเสนอร่าง พ.ร.บ.วชช.ฉบับของรัฐที่ผ่านกฤษฎีกาแล้วก่อนหน้า ไม่สนร่างที่สมาคมฯ ดำเนินการ เล็งเข้าพบ

“วรวัจน์” ชี้แจง  “กฤษณพงศ์” เผย ไม่อยากให้กลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่       

     ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน (บอร์ด วชช.) ที่ประชุม

ได้หยิบยกเรื่องร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ขึ้นมาพูดคุย หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดเก่า แต่

ไม่สามารถบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ทันก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่ง นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เองก็ไม่ได้ยืนยันร่าง พ.ร.บ.ฉบับเดิมนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ต้อง

ตกไป และขณะนี้ทราบว่าทางสมาคมวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน ได้มีการหารือกัน และยกร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ขึ้นมาใหม่ โดยจะ

เสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้โดยตรง ซึ่งสาระของร่าง พ.ร.บ.ที่ถูกยกร่างขึ้นมาใหม่นี้ จะมีความแตกต่างจากร่าง

เดิมของรัฐบาลที่ตกไป โดยจะเสนอให้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานต่างๆ ให้กับวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น และในอนาคตหากวิทยาลัยใดมีความ

พร้อมก็สามารถเปลี่ยนสถานะไปเป็นนิติบุคคลได้

      ประธานบอร์ด วชช.กล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกันของบอร์ด วชช.เห็นว่า คงไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรในร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน

ที่สมาคมและวิทยาลัยชุมชนได้ช่วยกันยกร่างขึ้นมาใหม่ได้ แต่ในส่วนของบอร์ดเองจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ฉบับที่ผ่านกฤษฎีกาแล้ว

หรือร่างของรัฐบาลเดิมที่ตกไปแล้วกลับมาเสนอใหม่ โดยคณะผู้บริหารจะนัดหมายเพื่อเข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ ในเร็วๆ นี้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะมี

การเสนอร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ให้ท่านได้พิจารณาควบคู่กันไป 2 ฉบับ ส่วนท่านจะพิจารณาอย่างไรนั้นคงไม่สามารถตอบได้ แต่โดยส่วนตัว

ตนไม่อยากให้ต้องไปเริ่มต้นทำร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่การนับหนึ่งใหม่ หากมีอะไรที่เห็นว่าควรจะได้รับการแก้ไขในประเด็นใดก็อยากให้

ไปดำเนินการในขั้นตอนของกรรมาธิการ ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางนี้คาดว่าภายในสมัยประชุมนี้ก็น่าจะเห็นร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ที่เป็นรูปเป็น

ร่างหลังจากที่รอคอยกันมานาน

              “หาก รมว.ศึกษาธิการ ไม่เห็นด้วยที่จะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนฉบับของรัฐบาลเดิม เราก็คงต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ซึ่ง

ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลา 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ท่านเสนอไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ในชั้นกรรมาธิการ โดยนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับของ

สมาคมฯขึ้นมาพิจารณาไปพร้อมๆ กันด้วย เรื่องไหน ประเด็นไหนที่คิดว่าดีก็หยิบยกมาใส่ก็ได้” ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว

---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลจาก : www.manager