กพฐ.จัดติวนักเรียนยะลาเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

       รองเลขาธิการ กพฐ.เผยจัดติวให้นักเรียนชั้น ม.6 จังหวัดยะลา กว่า 3 พันคน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในโครงการ “รินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้” ชี้นำหลักสูตร 2 ภาษา ไทย-มลายู บรรจุเข้าในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับอนุบาล...

       เมื่อวันที่ 11 ม.ค. มีรายงานว่า ที่หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “รินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ยะลา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ
 
       สำหรับปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ จ.ยะลา เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้การจัดการเรียนรู้การเรียนการสอน ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ “รินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้” เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น และยังจะช่วยเติมเต็มพื้นฐานความรู้ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และสถานศึกษาอื่นเพิ่มมากขึ้น
 
     นายอนันต์ กล่าวว่า โครงการ “รินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้” ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยได้จัดทีมวิทยากรจากส่วนกลาง จากกรุงเทพมหานคร มาติวเข้มความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับในพื้นที่เด็กนักเรียนที่มีปัญหา เรื่องของการใช้ภาษา ทางกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการนำหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทย และ ภาษามลายู บรรจุเข้าในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดความคุ้นเคย และค่อยๆ ปรับตัวด้านการใช้ภาษาไทย ส่วนเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา ก็จะมีการจัดหาทุนการศึกษา ให้ได้รับอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น นอกจากนี้ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการวางแนวทางว่า ทำอย่างไรให้ครูสอนตามวุฒิ และสอนตรงตามสาขาอาชีพ ทั้งนี้ได้มีการจัดการอบรมพัฒนา พร้อมทั้งนำสื่อการสอนมาใช้ควบคู่ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพื่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้มีเทคนิคในกระบวนการคิด และความสนุกสนานกับการเรียนการสอน.
 

----------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลจาก : www.thairath