Scholastic Early English ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ วัย 4 – 6 ขวบ ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี!!!

       หลักสูตร Scholastic Early English คือหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หลักสูตร Scholastic Early English มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 5 ทักษะ คือ ทักษะด้านคำศัพท์ ทักษะด้านการออกเสียง ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการพูด และทักษะด้านการเขียน
 
       เด็กๆ จะได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้น และได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ในชั้นเรียนเด็กๆ จะได้พบกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะได้รับการถ่ายทอดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากนั้นยังจะได้พบกับครูไทยที่พูดได้สองภาษาอย่างคล่องแคล่ว คุณครูทุกคนจะดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุด และนำเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้องมาช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อหาบทเรียน และกล้าแสดงออก

       หลักสูตร Scholastic Early English เป็นการผสมผสานเนื้อหาในรูปแบบของสื่อผสม Flash Animation เด็กๆ จะรู้สึกเหมือนท่องเที่ยวไปในโลกนิทานที่ตัวละครมีสีสันสวยงาม เด็กๆจะได้ร้องเพลง เต้นรำ และเล่นเกมส์ไปพร้อมๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard Technology) ขนาดใหญ่ (166ซม.x126ซม. x 1.8ซม.) ระบบ Interactive Touch Screen ช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

       หลักสูตร Scholastic Early English เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหายืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของบุตรหลานของท่าน

       ชั้นเรียน Scholastic Early English มีตารางเรียนที่หลากหลายทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์

เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำแนะนำ
โทรมาปรึกษาเราได้ที่หมายเลข 02-234-7790
อีเมล์ cs@scholastic.co.th
www.scholastic.co.th


ชั้น 4 ตึกสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพ
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลง BTS สถานีศาลาแดง หรือ ลง MRT สถานีสีลม

       ความพึงพอใจของท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเรา หากมีเหตุผลใด ๆ ที่ท่านไม่พอใจกับการเรียนการสอนของหลักสูตร Scholastic Early English

*เรายินดีคืนเงิน
ภายในเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน