1 – 31 ตุลาคมนี้ เตรียมความพร้อมให้ ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2555

No.1 Special Course for Pre K. (1 ขวบ 8 เดือน ขึ้นไป)
       อาทิ ความพร้อมทักษะชีวิต ทักษะสังเกตอายตนะทางตา หู จมูก และลิ้น ฝึกทักษะเคลื่อนไหวร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็ก ฝึกความพร้อมทางอารมณ์และสมาธิโดยใช้อาตยนะทางใจ เช่น ลูกโป่งสายรุ้ง อารมณ์มีสี ฯลฯ


No.2 Special Course for K.1-K.3 (3 ขวบเป็นต้นไป)
       อาทิ ทักษะการคิดโดยใช้ทฤษฎี Thurstone ร้องเล่นเต้นขยับกับภาษาไทยผ่านกิจกรรม เพลง/นิทาน/คำกลอน เส้นพื้นฐาน 13 เส้น ลีลาการเขียน ฯลฯ เพลิดเพลินกับคณิตพาคิด (JK Math for Joyful Kids) และกิจกรรมเล่นสนุก เป็นสุข กับอายตนะ 6 ทางตา หู จมูก ลิ้น การสังเกต การเคลื่อนไหวและอารมณ์จิตใจ เสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ BLA-NZ อาทิ เพลง Hello, เพลง Good bye, เพลง A B C, เพลง Number ฯลฯ ทบทวน Lettel Aa-Mm (Name,Sound,Vocabulary)


No.3 Special Course for Pre K – K.3 (2 ขวบเป็นต้นไปและสามารถเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย)

1.  English Fun From Alphabets (1 ชม. ½ )  เป็นการสอน Alphabets (phonics, vocabulary, worksheet, arts, etc) ด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนาน  (เช่น song, rhyme, flash card, game ฯลฯ) สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา)

2.  “Sense Math PSLE  ภาคภาษาไทย” (1 ชม.)  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เป็นหลักสูตรเลขคณิตและความพร้อมสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกในเครือคาทอลิกและเครือสาธิต  จัดทำโดย  Sense Math Mind Co.,Ltd. สอนโดยคณะครูของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

3.  กิจรรมที่ 3 “นิทานเพลงหรรษา พาสนุก” (1 ชม.)   หนังสือนิทาน ชุด “ร้อง เต้น เล่น อ่าน.....สรรค์สร้างจินตนาการสู่ภาษา”  เป็นนิทาน 10 เรื่อง (1. เป็ดอาบน้ำ, 2. ช้าง, 3. แมงมุมลาย, 4. เสียงอะไร, 5. แม่ไก่ออกไข่, 6. ไก่ฟักไข่, 7. มดตัวน้อยตัวนิด, 8. พระอาทิตย์, 9. เมฆฝน, 10. หนอนผีเสื้อและเสริมพิเศษกับกิจกรรม “จิตรกรตัวน้อย”สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร: 02 – 286- 8355, 02-286-3809

www.janjao.ac.th
, Email: info@janjao.ac.th,

www.facebook.janjao.kindergarten.com