โรงเรียนไทยคริสเตียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 แล้ววันนี้..

โรงเรียนไทยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
สอบวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.

** สนใจติดต่อซื้อใบสมัครและโทรสอบถามได้ที่ 02-713-0922-4