รูป/แผนที่

Website :
http://www.pais.ac.th
ชื่อโรงเรียน
นานาชาติแพน-เอเชีย
ลักษณะ
เอกชน
ประเภท
นานาชาติ
ที่ตั้งโรงเรียน
100 ซอย67 เฉลิมพระเกียรติร.9 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทร
02-347-2280
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่ได้ระบุ
Fax
02-726-6341
ขอบคุณ โรงเรียนนานาชาติ
นานาชาติแพน-เอเชีย