รูป/แผนที่

ชื่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลักษณะ
รัฐบาล
ประเภท
สาธิต
ที่ตั้งโรงเรียน
วังจันทน์ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร
0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่ได้ระบุ
Fax
ไม่ระบุ
ขอบคุณ โรงเรียนสาธิต
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม