รูป/แผนที่
ชื่อโรงเรียน
จีเนียสเบบี้ เนอร์สเซอรี่
ลักษณะ
เอกชน
ประเภท
เนอร์สเซอรี่
ที่ตั้งโรงเรียน
4/13 หมู่บ้านศรีพงษ์ ลาซาล 46 (สุขุมวิท 105) ศรีนครินทร์ื (สุขุมวิท) บางนา พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร
02-399-2986
โทรศัพท์เคลื่อนที่
081-317-8150
Fax
ไม่ระบุ
อีเมล์
geniusbaby@live.com
Website
-
ระดับที่เปิดสอน
เนอร์สเซอรี่
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
หนึ่งภาษา ()
หลักสูตร
ไมไ่ด้ระบุ
โสตทัศนูปกรณ์
ไม่ได้ระบุ
คำขวัญ
อบอุ่น ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย คือความตั้งใจของเรา
ผู้อำนวยการ
ไมไ่ด้ระบุ
จำนวนครูผู้สอน
0
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับ
ไมไ่ด้ระบุ
บริการรถรับส่ง
ไมไ่ด้ระบุ
ระเบียบการรับสมัคร
ประวัติความเป็นมา
ด้วยความตั้งใจจริงและประสบการณ์ ในการดูแลเด็ก ที่ได้รับความวางใจจากคุณพ่อ คุณแม่ จึงทำให้ จีเนียสเบบี้ เนอร์สเซอรี่ เกิดขึ้นมา บนพื้นที่ 75 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย สนามหญ้า สนามทราย และสระน้ำ พร้อมบรรยากาศ เงียบสงบ ร่มรื่น และปลอดภัย เพื่อความอบอุ่นและวางใจของคุณพ่อ คุณแม่ที่ฝากเด็กๆ ไว้กับเรา

อบอุ่น ปลอดภัยด้วยการดูแลจากพยาบาลมืออาชีพ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่ดี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล

สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ที่คุณพ่อ คุณแม่ ต้องการฝากบุตรหลานของท่าน เรามีบริาการรับฝากเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน โดยจัดเตรียมสอนทำการบ้าน และกิจกรรมเสริมทักษะ ที่เหมาะสม สำหรับเด็กอนุบาล พร้อมอาหาร และอาหารว่าง ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน

คุณพ่อ คุณแม่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กไปพร้อมๆ กันกับเราได้
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
ไมไ่ด้ระบุ
จำนวนคนดู
5694
ขอบคุณ เนอร์สเซอรี่
จีเนียสเบบี้ เนอร์สเซอรี่