• ส่วนลดค่าโฆษณา ในราคา ลดพิเศษสุด 25-35%
  • แสดงผลการค้นหาข้อมูลโรงเรียน ได้ทุกหัวข้อที่เว็บไซต์กำหนด
  • แสดงผลข้อมูลโรงเรียน พร้อมรูปถ่ายที่เกี่ยวกับโรงเรียน 10 ภาพ
  • หน้าแสดงผลข้อมูล กรณีที่โรงเรียนมีเว็บไซต์ จะส่งลิงค์ตรงไปยังเว็บไซต์โรงเรียน
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนได้เต็มที่ พร้อมรูปภาพประกอบ
  • ลงตำแหน่งโรงเรียนในแผนที่ของเว็บไซต์
สมัครสมาชิก
  • แสดงผลการค้นหาข้อมูลโรงเรียน เฉพาะที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์ ฟรีี!
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนได้ เฉพาะที่เป็นข้อความ ฟรี!
สมัครสมาชิก
  • Download สื่อสำหรับเด็ก, Kid’s Activities ที่เว็บไซต์จัดเตรียมให้ ฟรี!
  • รับข่าวสาร,สิทธิพิเศษ,ซื้อสื่อสำหรับเด็ก ในราคาโปรโมชั่น สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • สมาชิกเว็บบอร์ด ร่วมแบ่งปัน และเสนอข้อคิดเห็น
สมัครสมาชิก