สถานที่สำคัญ

วัดพระธาตุลำปางหลวง


วัดพระแก้วดอนเต้า


วัดปงสนุก


วัดศรีรองเมือง


วัดพระเจดีย์ซาวหลัง